ایجاد ستون سفارشی W.F در نرم افزار P6

یکی از روش های محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه در نرم افزار Primavera P6 فرمول نویسی در این نرم افزار می باشد.

برای فرمول نویسی درنرم افزار p6 جهت محاسبه درصد پیشرفت پروژه ابتدا لازم است یک ستون سفارشی شامل W.F فعالیت ها اضافه شود که در این پست نحوه ایجاد آن به همراه Import کردن W.F از نرم افزار اکسل به P6 آموزش داده می شود و در پست بعدی نحوه فرمول نویسی در P6 برای محاسبه درصد پیشرفت پروژه، آموزش داده خواهد شد.

*ستون های سفارشی در نرم افزار P6 به UFD معروف هستند که مخفف User Define Fields می باشند

فایل آموزشی ایجاد ستون W.F در نرم افزار P6

 

 

پاسخ دهید