نمایش موقعیت جغرافیایی پروژه ها در اکسل

گاهی وقت ها لازم است جهت ارائه گزارش های مدیریتی و کلان ،موقعیت جغرافیایی پروژه ها را به همراه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی در نقشه مشخص کرده تا بتوان دید کلی از وضعیت پروژه های شرکت را به مدیران ارائه نمود، برای ارائه چنین گزارشی از ابزارهای کاربردی در نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ استفاده می شود.

جهت آشنایی با این ویژگی در اکسل فیلم زیر مشاهده بفرمائید:

مشاهده نمونه های دیگر

 

پاسخ دهید