نمودارهای جدید در اکسل ۲۰۱۶

در اکسل ۲۰۱۶ یک سری نمودارها، ویژگی ها و ابزارهای جدید به آن اضافه شده است که در این پست نمودارهای جدید در اکسل ۲۰۱۶ معرفی شده و در پست های بعدی سعی خواهد شد دیگر ابزارهای جدید اکسل ۲۰۱۶ معرفی گردد:

 

نمودار آبشاری(waterfall):

این نمودار جهت نمایش جمع یک سری اعداد که می توانند مثبت یا منفی باشند به کار می رود،

به عبارت دیگر با کمک این نمودار می توان چگونگی تغییر یک مقدار اولیه که تحت تاثیر یک سری اعداد مثبت یا منفی قرار می گیرند را نمایش داد.

به عنوان مثال درآمد خالص را می توان از جمع در آمدها و هزینه های یک پروژه با کمک این نمودار رسم کرد.

waterfall in excel 2016

نمودار Sunburst:

این نمودار برای نمایش داده های سلسه مراتبی با استفاده از حلقه های تو در تو به کار می رود.

یک نمودار Sunburst با سطوح مختلف نشان می دهد که چگونه یک حلقه درونی به حلقه های بیرونی شکسته شده و مرتبط است .

Sunburst chart in excel 2016

نمودار Treemap:

این نمودار همانند Sunburst یک نمودار سلسه مراتبی است برای مقایسه داده ها در هر دسته بندی که در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند استفاده می شود.

هر شاخه درخت توسط یک مستطیل بزرگ و با یک رنگ مجزا نشان داده شده و هر شاخه با مستطیل های کوچکتر به زیر شاخه تقسیم شده است.

treemap chart in excel 2016

نمودار هیستوگرام :(Histogram Chart)

این نمودار شامل دو نمودار histogram و Pareto می باشد.

با اضافه شدن نمودار پارتو در اکسل ۲۰۱۶ می توان به راحتی و با ورود اطلاعات مورد نظر آن را رسم کرد.

Pareto in excel 2016

 

نمودار Box and Whisker:

نمودارهای Box and Whisker به معنی جعبه و خطوط عمودی می باشد که اطلاعات سودمندی را در خصوص نحوه پراکندگی داده ها و همچنین داده های دور از مرکز یک متغییر کمی را به ما نشان می دهد، در این نمودار طول جعبه مهم می باشد و عرض جعبه مفهومی ندارد.

box and whisker

 

پاسخ دهید