تهیه نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار

PMS در پروژه چیست؟
دی ۲۸, ۱۳۹۲
P6-vs-MSP
MSP یا P6؟ کدام یک را یاد بگیریم؟
دی ۲۸, ۱۳۹۲
نمایش همه

تهیه نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار

s-curve

یکی از نمودارهای مهمی که در گزارشات دوره ای پروژه لازم است توسط کارشناس کنترل پروژه تهیه شود ، نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار است.
فایل آموزشی برای این ترسم چنین نموداری در ادامه مطلب موجود است که می توانید آن را دانلود کنید.

دانلود فایل آموزشی ترسیم نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار اکسل

پاسخ دهید